knižní novinky detaildarmstadt: reprezentativní publikace der teppich von bayeux. ein mittelalterliches meisterwerk (theiss verlag)

Darmstadt: Reprezentativní publikace Der Teppich von Bayeux. Ein mittelalterliches Meisterwerk (Theiss Verlag)

Během posledních dvaceti let vyšlo asi čtyři sta padesát knih o tzv. Tapisérii z Bayeux (ve skutečnosti se nejedná o nástěnný koberec nýbrž výšivku), která zachycuje události předcházející ovládnutí Anglie Normany v čele s Vilémem Dobyvatelem a rozhodující bitvu u Hastings, v níž normanský vévoda porazil poslední anglosaského krále Haralda Godwinsona.

Mezi stovkami titulů vyčnívá práce francouzských historiků Pierra Boueta a Françoise Neveuxa, kteří na základě nejnovějších poznatků představili celé umělecké dílo z mnoha různých úhlů pohledu. Německý překlad této nádherné reprezentativní publikace vydalo pod názvem „Der Teppich von Bayeux. Ein mittelalterliches Meisterwerk“ nakladatelství Theiss.

Kniha je rozdělena do čtyř oddílů, které na sebe nejen navazují, ale zároveň se navzájem doplňují. Úvodní, pro mnohé čtenáře asi nejvýznamnější část představuje slovem i obrazem celou tapiserii, všech osmapadesát scén, scénu po scéně. Začínáme tak první scénou s trůnícím anglosaským králem Anglie Edvardem Vyznavačem, jenž se obrací na přítomné, a končíme útěkem poražených v bitvě u Hastings. Díky kvalitním reprodukcím originálu si můžeme jednotlivé scény pořádně prohlédnout. Doprovodné texty pak popisují vyobrazené. Významnou součástí každé scény jsou i překlady vyšitých nápisů, které blíže určují osoby, místa či probíhající děj.

Následující části jsou rozděleny do kapitol, které jsou velice podnětným čtením. Druhý oddíl je zasvěcen historii událostí a otázkám, které se nabízejí při práci s tapisérií a dochovanými písemnými prameny. Hned první kapitola je srovnáním jednotlivých scén s výpovědí písemných pramenů. Ze srovnání je zřejmé, že některé události jsou na tapisérii zjednodušeny a že písemné zprávy mají často větší vypovídací hodnotu. Na druhé straně se ale na ní objevují i výjevy, o nichž nenajdeme v pramenech vůbec žádnou zmínku.

Podobně je tomu i s některými důležitými osobnostmi a událostmi, o nichž tapisérie zcela „mlčí“ (např. o Haraldovu bratrovi Tostigovi, který se proti němu postavil, nebo norském králi Haraldovi, který rovněž v roce 1066 napadl Anglii).

Většina středověkých uměleckých děl má svá tajemství. Stejně je tomu i u proslulé Tapisérie z Bayeux. Autoři se jim snaží přijít na kloub a nabízejí své odpovědi na vybrané záhady, které se týkají např. některých zobrazených osob. Všímají si ale různých detailů, kterých by si normální pozorovatel téměř nevšiml. Velkou pozornost věnují nejen středovému pásu, kde se odehrává hlavní děj, ale i výzdobě obou bordur, v nichž se před námi otevírá úžasný svět středověké imaginace. Můžeme tak nahlédnout do světa starých bajek či zvířat a bájných stvoření. Zajímavé a zároveň stále záhadné jsou i četné postavy „naháčů“.

Tapisérie je zcela výjimečným vizuálním svědectvím o životě v 11. století. Autoři si vybrali jen několik témat, o nichž pojednali více. Prvním jsou lodě, které se objevují hned v několika scénách, a dokonce je zobrazena i jejich stavba. Máme štěstí, že několik lodí z 11. století objevili archeologové, takže je možné je porovnat s těmi na tapisérii. Dalším tématem jsou zbraně a zachycení průběhu bitvy, které odpovídá i výpovědí některých písemných pramenů.

Mimořádná pozornost je zaměřena na koně, které jsou vypodobněny v řadě scén a hlavně v mnoha různých pozicích, což je důkazem mistrovství autora výtvarné předlohy výšivky. Z každodenního života zachyceného na vyšívaném pásu vybrali autoři pouze dvě oblasti: odívání a stravování.

Třetí oddíl představuje tapisérii jako umělecké dílo, které vzniklo sešitím celkem devíti různě dlouhých plátěných pásů, které tvoří dílo o celkové délce 68,58 metru. Pojednáno je i o použitých materiálech, jednotlivých barvách a jejich odstínech či použité technice (stezích). Zmíněn je i současný stav díla.

Podrobněji je pojednáno i o ikonografii díla a celkově o jeho „výstavbě“. Pozornost je věnována kupř. časové posloupnosti. Některé zachycené scény totiž chronologicky předcházejí scény následující. Tapisérie z Bayeux bývá často dávána též do souvislostí s komiksem a animovanými filmy. Některé pasáže mají blízko k animovanému filmu a před léty dokonce došlo k rozpohybování některých scén (viz https://www.youtube.com/watch?v=LtGoBZ4D4_E).

Samostatná kapitola je vyměřena jednotlivým latinským nápisům, které jsou mimo jiné důkazem, že dílo vzniklo v Anglii. Nechybí jejich přepis a nový, přesnější překlad.

Závěrečná část je věnována osudům díla. Teprve v tomto oddíle se dozvíme, kdo dílo objednal (biskup Odo z Bayeux), kde asi bylo zhotoveno (v klášteře sv. Augustina v Canterbury) nebo kdy pravděpodobně vzniklo (snad mezi roky 1067-1069).

Závěrečná kapitola přibližuje historii díla od 11. až do počátku 21. století, kdy bylo v roce 2007 zapsáno na seznam světového dokumentárního dědictví UNESCO.

Velkým kladem recenzované publikace je její úžasný, bohatý a hlavně kvalitní obrazový doprovod (přes tři sta reprodukcí), jenž vychází především ze samotného díla. Určitě pak zaujmou vybrané detaily. Součástí textů jsou i četné rodokmeny, mapy, plánky, rekonstrukce a citace z dobových pramenů. Na úplný závěr byl zařazen chronologický přehled nejdůležitějších událostí, jež souvisejí s dějem zobrazeným na jedinečné tapisérii.

Někdo se může ptát, zda má smysl recenzovat německý překlad původní práce. Ano, má, protože němčina je pro českého čtenáře stále bližší než francouzština originálu.

Kniha „Der Teppich von Bayeux. Ein mittelalterliches Meisterwerk“ je vskutku zajímavým a podnětným čtením. Představuje zcela výjimečnou středověkou památkou, které je velice bohatým zdrojem informací nejen o době svého vzniku. Kniha by si určitě zasloužila i překlad do češtiny.

 

Marek Zágora

 

Pierre Bouet - François Neveux, Der Teppich von Bayeux. Ein mittelalterliches Meisterwerk, Theiss Verlag, Darmstadt 2018, 236 stran, doporučená cena 49,95 euro

 

Resümee:

Im Theiss Verlag ist unter dem Titel „Der Teppich von Bayeux. Ein mittelalterliches Meisterwerk“ eine interessante und anregende Publikation erschienen. Es handelt sich um eine Übersetzung des französischen Buches von Historikern Pierre Bouet und François Neveux. Die Autoren stellen neu ein wunderbares Meisterwerk mittelalterlicher Textilkunst und der Stickarbeit, das zu den wichtigsten visuellen Quellen des 11. Jahrhunderts gehört, vor. Der sogenannte Teppich von Bayeux ist seit 2007 UNESCO-Weltdokumentenerbe.

Die Publikation hat vier Teile. Im ersten Teil sind alle 58 Szenen ausführlich beschrieben. Der zweite Teil ist eine Sonde in die Geschichte der Eroberung Englands durch die Normannen des Herzogs Wilhelm im Jahr 1066. Autoren arbeiten nicht nur mit dem Bildzeugnis des Teppichs, sondern auch mit den Schriftquellen. Sie zeigen, was wir auf dem Teppich sehen können und was dort fehlt. Die einzelnen Szenen zeigen uns einerseits die Geschichte der Eroberung, andererseits das Alltagsleben und die Welt der mittelalterlichen Imagination und Symbolik. Die lateinischen Inschriften sind neu übersetzt. Dritter Teil stellt den Teppich von Bayeux als ein außergewöhnliches Kunstwerk vor. Im letzten Teil finden wir Antworten auf die wichtigen Fragen: Wann und wo wurde der Teppich angefertigt? Wer hat ihn sticken lassen? Sehr interessant sind auch die Informationen über das gefahrvolle Schicksal des Teppichs vom 11. bis zum 21. Jahrhundert.

In der repräsentativen Publikation gibt es mehr als 300 Farbillustrationen mit vielen Details des Teppichs von Bayeux, Karten, Zeichnungen und Stammbäume. Das schöne Buch „Der Teppich von Bayeux. Ein mittelalterliches Meisterwerk“ bringt eine einzigartige Gesamtdarstellung dieses berühmten Kunstwerks.

 

Obsah:

VORWORT

VORSPIEL

ERSTER TEIL - DER TEPPICH VON BAYEUX – SZENE FÜR SZENE

 

ZWEITER TEIL - DIE GESCHICHTE UND IHRE UNBEKANNTEN

KAPITEL I - DIE GESCHICHTE DER EROBERUNG ENGLANDS DEM TEPPICH VON BAYEUX UND DEN SCHRIFTQUELLEN ZUFOLGE

Harolds Reise in die Normandie

Der Bretagne-Feldzug

Harolds Eid

Eduards Tod und Harolds Krönung

Die Vorbereitung des Feldzugs

Die Überfahrt

Landung und Feldlager der Normannen

Die Schlacht von Hastings

KAPITEL II - WAS DER TEPPICH NICHT ZEIGT

Tostig, Harolds Bruder und Feind

Harald Hardråde, König von Norwegen

Die normannischen Hochadligen und die Verbündeten des Herzogs

Die Beratung in Lillebonne, Taillefer und die nächtliche Überfahrt

KAPITEL III - DER TEPPICH VON BAYEUX UND SEINE RÄTSEL

Turold

Wadard und Vital

Unus Clericus et Aelfgyva

Rätselhafte Details

Und das Endstück der Stickerei?

Die Randborten

Die Fabeln des Phaedrus

Die Fabeln auf dem Teppich von Bayeux

Die Nackten

Das Bestiarium auf dem Teppich von Bayeux

KAPITEL IV - EIN AUSSERGEWÖHNLICHES ZEUGNIS ÜBER DAS LEBEN IM 11. JAHRHUNDERT

Die Schiffe

Der Krieg und die Waffen

Die Darstellung der Schlacht

Die Bewaffnung

Die Pferde

Das Alltagsleben

Die Alltagskleidung

Mahl und Tischsitten

 

DRITTER TEIL - DAS KUNSTWERK

KAPITEL V - DAS TEXTILE KUNSTWERK

Die Umstände seiner Herstellung

Farben der Garne und Färbemittel

Die Sticktische

Aufhängestreifen und Futter

Restaurierungen

Hygienischer Zustand

Ein einzigartiges Werk

KAPITEL VI - DIE IKONOGRAPHIE DES MEISTERWERKS

Die drei Arten des Bildaufbaus

Comic oder Animationsfilm?

Darstellung von Bewegung und Doppelauftritt

Die Interpunktionszeichen

Die Darstellung der zeitlichen Kontinuität

Die Kunst der Perspektive und räumlichen Tiefe

Komplexe Kompositionen

Zwei Lesarten

KAPITEL VII - DIE LATEINISCHEN INSCHRIFTEN AUF DEM TEPPICH VON BAYEUX

 

VIERTER TEIL - DAS SCHICKSAL DES WERKES

KAPITEL VIII - DIE BOTSCHAFT DES BILDTEPPICHS

Wer hat den Teppich von Bayeux sticken lassen?

Wo wurde der Teppich von Bayeux angefertigt?

Ein anglonormannisches Werk

Harold im Mittelpunkt

Harolds Legitimität

Des normannischen Herzogs gutes Recht: das jus belli

Ein Propagandawerk im Dienste der anglonormannischen Aussöhnung

Wann wurde der Teppich von Bayeux angefertigt?

KAPITEL IX - DER TEPPICH VON BAYEUX UND SEINE GEFAHRVOLLE GESCHICHTE VOM 11. BIS ZUM 21. JAHRHUNDERT

Die erste Erwähnung des Teppichs

Die „Wiederentdeckung“ des Teppichs im 18. Jahrhundert

Die Revolution und das Kaiserreich

Der Wandbehang im 19. und 20. Jahrhundert  (bis 1939)

Der Zweite Weltkrieg und die Mission Jankuhn

Zweite Hälfte des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts

 

Internet:

https://www.wbg-wissenverbindet.de/11741/der-teppich-von-bayeux


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru