knižní novinky detailčeské budějovice: dějiny velhartic (nakladatelství veduta)

České Budějovice: Dějiny Velhartic (nakladatelství Veduta)

Historik Jan Kilián s týmem spolupracovníků připravil obsáhlou knihu Dějiny Velhartic. Na 255 stranách je představena historie městečka a jeho slavného hradu, kde dvě mohutné věže spojuje unikátní gotický most. Místo je spojeno ve středověku s Buškem z Velhartic, slavným dvořanem Karla IV., v době renesance se Zdeňkem Lvem z Rožmitálu, který výrazně ovlivňoval českou politiku v době vlády Jagellonců, a v moderních dějinách s Janem Werichem, který měl nedaleko Velhartic chalupu, kde rád i se svými přáteli pobýval.

Úkolu se ujal řešitelský tým ze Západočeské univerzity v Plzni a hlavním koordinátorem byl historik Jan Kilián. Kniha je koncipována a graficky upravena podobně jako před dvěma roky vydaná publikace Horaždovice v raném novověku (Veduta 2020), také připravená Janem Kiliánem. V případě Velhartic jsou však dějiny místa představeny od raného středověku až po současnost.

Za nejdůležitější a zcela zásadní považuji, že autoři statí důkladně prošli archivy a jejich pohled na historii místa je z tohoto hlediska postaven na velmi spolehlivých základech. Detailní faktografie je až fascinující, takže hustě popsaný jmenný a místní rejstřík zabral celých čtrnáct stran!

Výklad je zaměřen především na politické, správní a hospodářské dějiny. Speciální kapitoly jsou věnovány řemeslům a cechům, dějinám židovské obce, stavebnímu vývoji města a jeho kostelů, rozsahu a významu velhartického panství. Samostatná kapitola se týká hradu ve Velharticích, významné památce středověkého stavitelství i z hlediska celoevropského. Místo bylo považováno za natolik pevné a bezpečné, že sem v roce 1448 Menhart z Hradce uložil i korunovační klenoty přivezené z Karlštejna.

Škoda jen, že významným uměleckým dílům spjatým s Velharticemi v pozdní gotice byla v knize věnována spíše jen okrajová pozornost. Literatura je v tomto ohledu bohatější než katalog Obrazy krásy a spásy, o který se autoři při zmínkách opírají. Byla to šance podívat se trochu na problematiku Mistra velhartické archy a jeho působení v širokém okolí od Křištína u Klatov až po velkolepé reliéfy v Zemském muzeu v Linci.

Tvrzení, že příkladem pro Dolanské z Rýzmberka byla donátorská aktivita jejich příbuzného Půty Švihovského, je asi pravdivá, ale Půta se ve svých zakázkách orientoval na Norimberk (díky přátelství s mincmistrem Horstoffarem z Malesic) a na Pasov, zatímco Dolanští na Švábsko. Sv. Anna z velhartického kostela je patrně přímo švábský import. V případě Mistra velhartické archy šlo zřejmě o řezbáře ve Švábsku vyškoleného. Velhartice z tohoto hlediska byly centrem švábského vlivu v jižních a jihozápadních Čechách.

Důležité pro dějiny umění je také fakt, že právě z Velhartic vedl Zdeněk Lev z Rožmitálu jednání s pasovským řezbářem Monogramistou IP o dodání oltáře sv. Anny Samotřetí, který patří ke skvostům pozdní gotiky v jihozápadních Čechách. I umělecká díla se dají „vytěžit“ jako důležitý historický pramen, pokud se ovšem s nimi nezachází jen jako s jakousi „ilustrací“ kultury své doby.

Doufejme, že se Jan Kilián a řešitelský tým ze Západočeské univerzity v Plzni ujme i historie dalších měst a míst v jihozápadních Čechách, které zejména v době pozdní gotiky patřily mezi významné středoevropské regiony. Bylo by to nesmírně záslužné, stejně jako je velmi důležitá publikace Dějiny Velhartic.

 

Peter Kováč

Jan Kilián, Dějiny Velhartic, Veduta, České Budějovice, 2022, brožovaná, 280 stran, doporučená cena 360 Kč,

Internet:

http://www.veduta-nakladatelstvi.cz/dejiny-velhartic-P2202002.html

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru