na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Německo: Frühe Christen im Orient - hlavní téma posledního letošního čísla časopisu DAMALS

Anotace: Hlavním tématem dvanáctého, prosincového čísla kulturně historického magazínu DAMALS je rané křesťanství v orientu. První staletí, kdy se křesťanství šířilo z Palestiny do celého Středomoří, byla doprovázena řadou vášnivých teologických diskuzí. V období 5. a 6. století pak došlo k prvnímu rozštěpení ...


Čtěte více

Praha: Gens fera. The Wild Men in the System of Border Decoration of the Bible of Wenceslas IV – zajímavá studie k výzdobě bordur Bible Václava IV.

V zatím posledním čísle časopisu UMĚNÍ vyšla velice zajímavá studie Milady Studničkové nazvaná „Gens fera. The Wild Men in the System of Border Decoration of the Bible of Wenceslas IV“ (s. 214-236). Jak napovídá název studie, největší pozornost je věnovaná divým mužům ...


Čtěte více

Slovensko: Velká Morava – hlavní téma posledního čísla Historické revue

Anotace: Prosincové číslo Historické revue, vědecko-populárního měsíčníku o dějinách, který vydává Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, občanské združenie, je celé věnováno Velké Moravě. Zároveň je vydáno k životnímu výročí známé archeoložky a pedagožky, profesorky Tatiany Štefanovičové, která se mnoho let ...


Čtěte více

Praha: Benediktini ve středověku - hlavní téma prosincového čísla časopisu Dějiny a současnost

Hlavním tématem prosincového čísla časopisu „Dějiny a současnost“ jsou Benediktini ve středověku. Desáté číslo vychází v souvislosti s úchvatnou a zároveň podnětnou výstavou „Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300“, která je až do 15. března 2015 k vidění ve ...


Čtěte více

Praha: KUKS. Barokní ráj na zemi a jeho tvůrci – hlavní téma březnového čísla Dějiny a současnosti

Anotace: Hlavní téma třetího letošního, březnového čísla časopisu „Dějiny a současnost“ je vyhrazeno Kuksu, jehož areál prošel v posledních dvou letech rekonstrukcí a návštěvníkům se otvírá poslední březnový víkend. Editorem zajímavého tématu s podtitulem „Barokní ráj na zemi a jeho tvůrci“ je ...


Čtěte více

Německo: Luther - Der Reformator und die weltliche Macht - hlavní téma nového čísla časopisu DAMALS

Anotace: Hlavní téma pátého, květnového čísla kulturně historického magazínu DAMALS je věnováno Martinu Lutherovi a jeho vztahům k světské moci. Martin Luther býval často označován „knížecím přisluhovačem“. Současníky např. dráždilo jeho chování v době selské války, kdy tvrdě odsoudil její účastníky. Již ve ...


Čtěte více

Německo: Hlavní téma časopisu DAMALS – Germanicus a boje Římanů proti germánským kmenům

Anotace: Hlavní téma šestého letošního čísla kulturně historického magazínu DAMALS je věnováno osobnosti římského vojevůdce Germanica (15 před n. l. – 19 n. l.), adoptivního syna císaře Tiberia, který vedl odvetné boje za drtivou porážku tří římských legií v Teutoburském lese roku ...


Čtěte více

Praha: Vyšel nový svazek časopisu Mediaevalia Historica Bohemica 17/1

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal nový svazek svého časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis, který byl založen v roce 1990, je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází dvakrát ročně. Časopis má dvě tematické části STUDIE, tato část ...


Čtěte více

Slovensko: Římani na Slovensku – téma červnového čísla Historické revue

Anotace: Hlavní téma šestého letošního čísla vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, je zasvěceno Římanům na Slovensku. V posledních letech došlo k několika zajímavým objevům, které jsou jasným dokladem pronikání Římanů za limes Romanus, ...


Čtěte více

Praha: Dýka zdobená krajkou. O (bez)moci placeného historika středověku – poslední část studie Martina Nejedlého

Historik Martin Nejedlý je známý svými čtivými a originálními studiemi, v níž ukazuje, jak pracovat s dochovanými literárními díly jako prameny poznání života pozdně středověké společnosti. Velká část z nich vyšla v Historickém obzoru, časopisu pro výuku dějepisu a popularizaci historie, ...


Čtěte více

Francie: Vyšlo monotematické číslo časopisu Médiévales věnované novým pohledům na prameny k dějinám Čech 14. a 15. století

Anotace: Poslední monotematické číslo francouzského časopisu Médiévales zaměřeného na středověké dějiny je zasvěceno českým dějinám. K hlavnímu tématu „Dějiny Čech. Nové pohledy na prameny 14. a 15. století” pod redakcí Martina Nejedlého a Jaroslava Svátka přispěli především představitelé mladé generace badatelů, kteří ...


Čtěte více

Praha: Nový svazek časopisu Mediaevalia Historica Bohemica 19/1

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal nejnovější svazek časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis založený v roce 1990 je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází dvakrát ročně. Každé číslo je rozděleno do dvou tematických částí: STUDIE, tato část ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru