archiv detailbudmerice: kůň ve středověku

Budmerice: Kůň ve středověku

Slovenská medievistka Daniela Dvořáková napsala velice zajímavou a zároveň zasvěcenou knihu, v níž se zabývá vztahem středověkého člověka ke koním. Kůň měl ve středověku zcela výjimečné postavení. Nebyl vnímán jako pouhé zvíře, ale byl jedním z nejbližších společníků člověka, který ho doprovázel životem, sloužil k osobní i "nákladní" přepravě, práci i válce, mohl rozhodovat o jezdcově životě a smrti. O oblíbenosti koní svědčí jejich časté vyobrazování a s tím spojený vysoký počet do současnosti dochovaných vizuálních pramenů, kterým kůň dominuje. Lidé koně velice dobře znali a své znalosti prokazovali i při jejich zobrazování. Žádné zvíře ve středověku nebylo zachyceno z tolika pohledů a v tolika různých pozicích jako právě kůň. Každý kůň má své jméno a ve středověku vznikly dokonce životopisy nejvýznamnějších koní.

Autorka zachytila "dějiny" koní od jejich domestikace až do počátku novověku. Podrobněji se zabývá např. druhy a barvami koní, které ve středověké společnosti plné barevné symboliky hrály důležitou roli. Středověk rozeznával několik druhů a typů koní, které se používaly ke konkrétním účelům. Relativně velký prostor věnovala autorka zejména chovu koní a jejich léčení. Kůň byl hojně využíván nejen jako "dopravní prostředek", ale také jako pracovní zvíře hlavně v zemědělství, i když po celý středověk převládalo využívání "levnějšího" hovězího dobytka. Koně ale nesloužili jen k práci či boji, nýbrž i zábavě, kterou mohl být např. turnaj, jeden ze způsobů bojové průpravy. Velice oblíbený byl ve středověku rovněž lov, během něhož mohl muž prokázat svou odvahu a fyzickou zdatnost. V pozdním středověku se pak objevují koňské dostihy.

Daniela Dvořáková se sice zaměřila hlavně na koně ve vztahu k Uherskému království, které proslulo chovem těchto vznešených zvířat, přesto lze v knize najít řadu odkazů na české prostředí, a to jak v části textové, tak i obrazové. Právě černobílý a barevný obrazový doprovod textu je jednou nádhernou přehlídkou světa koní od pravěku až do 16. století. Čtenáře již na první pohled zaujme samotný přebal knihy, který "zdobí" na zeleném pozadí vyobrazený sv. Jiří bojující s drakem od mistra Pavla z Levoče.

Marek Zágora

(autor je externím doktorandem na katedře historie Ostravské univerzity)

Daniela Dvořáková: Kôň a človek v stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľostve, nakladatelství Rak, Budmerice 2007, 292 stran, běžná cena 16,56 eur.

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru