knižní novinky detailbudmerice: kniha pútnik. sonda do života stredovekých pútnikov. kráľ mikuláš ujlaki a jeho cesta do ríma historičky miriam hlavačkové (vydavateľstvo rak)

Budmerice: Kniha Pútnik. Sonda do života stredovekých pútnikov. Kráľ Mikuláš Ujlaki a jeho cesta do Ríma historičky Miriam Hlavačkové (Vydavateľstvo Rak)

Vydavateľstvo Rak je jedním z nejvýznamnějších vydavatelství historické literatury na Slovensku a vydání každé nové publikace je pro všechny milovníky historie a krásných knih takovým malým svátkem.

V rámci edice Osudy, která přibližuje nejen osudy významných osobností historie, ale i měst a historických událostí, vyšla zatím jako poslední, nejnovější práce historičky Miriam Hlavačkové nazvaná „Pútnik. Sonda do života stredovekých pútnikov. Kráľ Mikuláš Ujlaki a jeho cesta do Ríma“. Publikace, která se nám dostává do rukou, je další z řady „račích“ knih, které zaujmou nejen samotným textem, ale i fantastickým obrazovým doprovodem a celkovým grafickým provedením.

Společně s autorkou se vydáváme na velice dobrodružnou a zároveň nebezpečnou cestu, tedy přesněji pouť do Věčného města, sídla papeže a místa s četnými hroby mučedníků, kam mířili ve středověku poutníci nejen z Uherského království, kterým je v knize samozřejmě věnována největší pozornost. Pravdou ale je, že to byli právě poutníci z Uher, kteří přicházeli do Říma ve velkém počtu. Proč vůbec byli poutníci ochotni absolvovat tak náročnou a nejistou cestu? Co bylo jejich hlavní motivací? Kniha Miriam Hlavačkové přináší na tyto, ale i další otázky odpověď.

Autorka chtěla původně napsat „pouze“ knihu o středověkých poutích do Říma. Jedním z mnoha „průvodců“ měl být Mikuláš Uljaki (z Iloku) (po roce 1407–1477), jenž ve velice pokročilém věku a nemocný dnou navštívil Věčné město v jubilejním roce 1475. Vybrala si jej, protože se o jeho cestě dochovalo relativně dost písemných zpráv. Navíc byl jedním z nejvlivnějších a nejbohatších magnátů Uherského království a od roku 1471 bosenským králem. V Římě se pak setkal i se samotným papežem, jehož byl hostem. Mikuláš byl vskutku výjimečnou osobností, o čemž mimo jiné svědčí i freska ze Špitálu sv. Ducha (Ospedale Santo Spirito in Sassia), na níž je zobrazen společně se svým doprovodem před papežem Sixtem IV.

Z Mikuláše se stal nakonec hlavní „hrdina“ knihy, jehož motivace k pouti před námi postupně vyplouvá na povrch. Dozvíme se např., že se chtěl do Říma vydat již v roce 1450, ale nakonec mu to nevyšlo. V roce 1475 pak žádal o papežskou podporu v boji proti Turkům, urgoval svatořečení františkána Jana Kapistrána, s nímž měl blízký vztah, a také chtěl, aby jej papež uznal za právoplatného bosenského krále.

Miriam Hlavačková tak nenapsala jen knihu o fenoménu středověkých poutí do Říma, ale svým způsobem i biografii jedné z předních osobností pozdně středověkého Uherského království, která měla vztah také k dnešnímu Slovensku, zejména pak panství v Hlohovci. Právě vztahu Mikuláše Uljakiho k Hlohovci je zasvěcen epilog knihy.

I když se „hlavním“ poutníkem a vlastně i průvodcem stal bosenský král, nechává autorka promlouvat i další dobové „zpravodaje“, kteří přispívají k lepšímu pochopení všeho, co bylo spjato se středověkými poutěmi. Zároveň správně upozorňuje, že poutnictví nebylo jen čistě křesťanským fenoménem. Díky zasvěcenému prologu jsme pak uvedeni do samotné problematiky.

Někomu může vadit kapitola věnována životním osudům Mikuláše Uljakiho. Ba naopak tato část je velice důležitá, protože tak máme možnost seznámit se blíže s osobností, kterou u nás znají pravděpodobně jen historikové specializující se na uherské dějiny a 15. století. Mikuláš byl ale ve skutečnosti spjat s vládou hned několika uherských králů a většinou se zdržoval v popředí hlavního dění.

Je úchvatné sledovat motivace jednotlivých poutníků (převážně mužů, ale i žen), kteří se vydávali na dalekou cestu, z níž se dokonce nemuseli ani vrátit. Autorka ukazuje, že mnozí z nich se vydali na cestu dobrovolně, byli ale i tací, kteří byli k účasti na pouti donuceni okolnostmi. Velkou motivací pak byly např. slibované odpustky.

Miriam Hlavačková se poutím věnuje komplexně, stranou neponechává ani čas před samotnou cestou, kdy se jednotlivci, případně skupiny museli na vše připravit. I když je více než jasné, že se na vše v nepředvídatelné době připravit nedalo. Velmi důležitá byla i volba termínu, kdy se vydat na cestu. Správné načasování poutě bylo bezpochyby jedním z předpokladů jejího úspěchu. Poutníci se pak vydali na samotnou cestu a lidé je poznávali podle charakteristického oděvu a nepostradatelné poutnické hole. Nemajetní šli pěšky, bohatší jeli na koních, případně na vozech. Mikuláš měl navíc k dispozici početný doprovod.

Obzvláště poutavé jsou sondy do každodennosti středověkých poutníků, jejichž prostřednictvím se svým způsobem i my, čtenáři stáváme imaginárními účastníky poutní cesty. Společně se skutečnými poutníky „zažíváme“ všechny strasti i nečetné radosti, spojené nejen s cestou, ale i s pobytem v samotném Římě.

Velice zajímavá a přínosná je část zasvěcena historii středověkých „bedekrů“ - průvodců, které měli poutníci k „dispozici“. Hlavní prostor je však především vymezen těm, podle nichž se mohl orientovat Mikuláš Uljaki. Cestovatelé tak mohli poznat středověký Řím a také to, jak silně jej ovlivnil Řím antický.

Již dlouho se říká, že všechny cesty vedou do Říma, což je zřejmý odkaz na hustou síť kvalitních cest a silnic, kterou vybudovali Římané. Důležité ale byly pro poutníky i jejich návraty domů, které byly podobně zrádné a nebezpečné, ne-li ještě mnohem nebezpečnější než cesta do Věčného města. Právě prostřednictvím dochovaných svědectví máme docela dobře zmapovánu i zpáteční cestu bosenského krále.

Autorka zařadila do textu i několik zajímavých „exkurzů“, čímž „příběhu“ o životě bosenského krále Mikuláše Uljakiho i o středověkých poutích dodala další, barvitější rozměr. A na co nesmíme zapomenout? Na jedinečný obrazový (barevný i černobílý) doprovod, který je významnou součástí textu a je pro „račí“ knihy tak typický.

„Pútnik“ Miriam Hlavačkové je velice podnětným čtením, které čtenáře jistě pohltí. Zároveň se též jedná o inspirujícího knižního „průvodce“ po Římě, který může motivovat i v současnosti k cestě – pouti do Věčného města, které má stále potenciál oslovit i „moderní poutníky“ 21. století.

Marek Zágora

Miriam Hlavačková, Pútnik. Sonda do života stredovekých pútnikov, Kráľ Mikuláš Ujlaki a jeho cesta do Ríma, Vydavateľstvo Rak, Budmerice 2022, 336 stran, doporučená cena 28,50 euro

Úvod

Prológ

Putovanie v stredoveku

I. Životné osudy Mikuláša Ujlakiho

Pôvod a rodina Mikuláša Ujlakiho – Mikuláš v službách kráľa Albrechta Habsburského a kráľovnej Alžbety – Korunovácia Ladislava Pohrobka s ukradnutou korunou – Mikulášov prechod k protikráľovi Vladislavovi I. – Vymenovanie za sedmohradského vojvodu – Vážne ochorenie alebo zranenie v boji? – Účasť na výprave proti Osmanom – Voľba Mateja Korvína za kráľa – Mikuláš ponúka uhorskú korunu cisárovi Fridrichovi III. – Zmierenie s kráľom Matejom – Splnené ambície: Mikuláš kráľom Bosny

II. (Nielen) pre spásu duše. Motivácie pútnika Mikuláša

Jubilejný rok 1475 – Plnomocné odpustky – Čo Mikuláš žiadal v pápežskej kúrii – Snaha o svätorečenie Jána Kapistrána – Svedectvá v Zbierke zázrakov – Problematické kontakty s Osmanmi – Kráľovná Katarína, vdova po predošlom bosnianskom kráľovi a jej márny boj o deti zajaté Turkami – Modus vivendi s kráľovnou Katarínou? – Snaha o potvrdenie Mikulášovej vlády pápežom

III. Pred cestou. Príprava na púť

Pokyny pre správcov panstiev – Spísanie testamentu – Vybavenie prenosného oltára – Príprava koča, povozov a koní – Členovia sprievodu kráľa Mikuláša – Oblečenie a výstroj pútnika – Čo si vziať na cestu? – Odporúčania lekárov pred cestou – Rady skúsených cestovateľov

IV. Itinerár pútnika. Do Ríma so zastávkami vo Ferrare a Lorete

Cesty pútnikov do Ríma – Via Francigena – Akú trasu zvolil kráľ Mikuláš? – Cestovná rýchlosť pútnika – Príchod do Ferrary 21. januára – Mikuláš je hosťom mecenáša umenia, vojvodu Ercola d’Este – Preprava chorého Mikuláša na nosidlách – Loďou do Loreta – Legenda o svätom dome – Z Loreta do Ríma po ceste Via Flaminia

V. Milosrdná pomoc aj prepadnutie. Každodennosť pútnika

Útrapy cestovania v zime – Strava pútnika na súši i na lodi – Prečo mali byť ženy v skupine pútnikov „neviditeľné“? – Nocľah v kláštore, špitáli alebo hostinci – Pohostinnosť má svoje medze – Nebezpečenstvá na ceste – Správa Jána z Bardejova o dobrodružnej a dramatickej ceste do Ríma – Ohrozenia pútnika

VI. Ako sa vyznať v Ríme? Stredoveké bedekre

Čo sa mohol Mikuláš dozvedieť z pútnického sprievodcu – O rímskych podivuhodnostiach alebo Mirabilia urbis Romae – Ako rozoznať fakty od legendy? – Baziliky a pamiatky – Kde možno získať odpustky – Rímske relikvie – Pútnik zároveň turistom – Ženám vstup zakázaný – Cenili si Rimania vlastné pamiatky? – Obnova Ríma za pápeža Sixta IV.

VII. Príchod do Ríma. Život pútnika v meste

Správy mantovského vyslanca o očakávaní bosnianskeho kráľa – Príchod Mikuláša 14. marca 1475 – Ubytovanie v pápežskom paláci – Nocľah pre uhorských pútnikov v Ríme – Návšteva bazilík – Po stopách apoštolov Petra a Pavla – Pútnické odznaky – Vybavovanie Mikulášových žiadostí v pápežskej kúrii – Čo nakupovali pútnici v Ríme?

VIII. Kráľ Mikuláš a pápež Sixtus IV.

Spoločný cieľ s pápežom: výprava „proti neveriacim Turkom“ – Vyslanci Mateja Korvína v pápežskej kúrii – Mikuláš zvečnený na freske v Ospedale S. Spirito v Ríme – Prijatie pápežom – Korešpondencia Giovanniho Pietra Arrivabeneho o Mikulášovom rímskom pobyte – Účasť na slávení Kvetnej nedele – Mikulášove zdravotné problémy – Návšteva kardinála Guillaume d’Estouteville – Odchod z Ríma 23. marca

IX. „A sám by som tomu neveril, keby som to nevidel.“ Z Ríma do Uhorska cez Florenciu, Ferraru a Benátky

Cesta cez Viterbo po Via Francigena – Mikulášov pobyt vo Florencii – Mediciovci – Prečo dal Mikuláš odliať svoju voskovú podobizeň? – Voskové časti tela v Bazilike Najsvätejšieho Zvestovania – Z Florencie do Ferrary cez Bolognu – Správy notára Caleffiniho o Mikulášovom pobyte vo Ferrare – Ferrarskí stavitelia a záhradník vstupujú do služieb kráľa Mikuláša – Z Ferrary do Benátok na ceremoniálnej lodi bucintoro – Pútnici v Benátkach – V Gorici na panstve grófa Leonarda

X. Návrat

Mikuláš odmeňuje familiárov za verné služby počas púte – Dôležitá úloha na svadbe Mateja Korvína s Beatrix Aragónskou – Kronikári si všímajú Mikulášov prepychový odev – Korunovácia Beatrix – Matej Korvín, krstný otec Mikulášovho syna Vavrinca – Dvorský lekár Konrád Weigand – Smrť kráľa Mikuláša – Večný odpočinok v blízkosti hrobu Jána Kapistrána – Legitímny kráľ Bosny

Záver

Epilóg

Pán z Hlohovca. Mikuláš Ujlaki a Slovensko

Internet:

https://vydavatelstvorak.sk/shop/osudy/putnik

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru