archiv detailbrno: uherské hradiště-sady. 500 let křesťanství ve střední evropě. i. katalog pohřebiště (moravské zemské muzeum)

Brno: Uherské Hradiště-Sady. 500 let křesťanství ve střední Evropě. I. Katalog pohřebiště (Moravské zemské muzeum)

Anotace:

Moravské zemské muzeum vydalo vědecký katalog pohřebiště v Uherském Hradišti-Sadech, jedné z nejvýznamnějších archeologických lokalit z období raného středověku u nás.

Předmětem zájmu je archeologické naleziště se sakrálním areálem a rozsáhlým pohřebištěm z konce 8. až začátku 13. století, které se rozkládá na místě s oficiálním názvem Uherské Hradiště-Sady „Výšina sv. Metoděje“. Ještě donedávna se z hlediska místního názvosloví používalo pojmenování jiné, a sice „Špitálky“. Odrážela se v něm letitá skutečnost, že předmětná místa bývala od nepaměti ve vlastnictví hradišťského špitálu, tedy nemocnice. Známy byly i jiné místní názvy, jako např. „sadská ostrožna“, nebo „sadská výšina“, případně „metropolitní výšina“. V odborné archeologické literatuře se někdy objevoval i velmi zjednodušený termín „Sady u Uherského Hradiště“.

Samotný katalog je rozdělen do dvou částí: první představuje hroby z 9. až 1. poloviny 10. století, druhá pak hroby z 2. poloviny 10. až začátku 13. století.

(SK)

 

Luděk Galuška - Věra Hochmanová-Vávrová - Vilém Hrubý - Jiří Mitáček, Uherské Hradiště-Sady. 500 let křesťanství ve střední Evropě. I. Katalog pohřebiště. Hroby z 9. století až začátku 13. století, Moravské zemské muzeum, Brno 2018 (2019), 400 stran, doporučená cena 534 Kč

 

Obsah:

Úvod

O lokalitě

Z dějin výzkumu

Struktura katalogu

Obrazové přílohy

Katalog hrobů z 9. století až 1. poloviny 10. století

Katalog hrobů z 2. poloviny 10. až začátku 13. století

Resume

Literatura

 

Internet:

http://www.mzm.cz/e-shop/knizni-novinky/uherske-hradiste-sady-500-let-krestanstvi-ve-stredni-evrope/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru