ikonografie detailabakuk, též habakuk

ABAKUK, též HABAKUK

Patří k tzv. malým prorokům (viz PROROCI), autor starozákonního proroctví, jeho činnost spadá do doby po smrti Jóšijášově (609 př. Kr.). Proroctví obsahuje nářek prorokův, Boží odpověď na něj, zlořečení nepřátelům - Kaldejcům, prorokovu modlitbu a svědectví o pomoci všemohoucího Boha, který přemůže nepřátele. Někteří exegeté považují Kaldejce za Řeky účastnící se výpravy Alexandra Makedonského.

Podle Přídavku k Danielovi (14,33-42) Abakuk chtěl donést košík z chleby na pole žencům avšak zastihl ho Hospodinův anděl a sdělil mu, že má chleby zanést do Babylónu Danielovi (viz DANIEL) v „jámě lvové“. Prorok váhal a proto ho anděl vzal za vlasy a donesl ho nad jámu do Babylónu, kde předal z vůle Boží Danielovi pokrm a byl opět andělem dopraven zpět.

Habakuk je zobrazován s košíkem s chleby v ruce či se džbánem, doprovází ho anděl. Zřejmě proto, že anděl vzal Abakuka za vlasy zobrazil ho Donatello (Kampanila dómu ve Florencii, 1427-36) jako plešatého („Lo Zuccone“ - „plešatec“).

 

Zdroj:

Jan Royt, Slovník biblické ikonografie, Praha Karolinum 2006, s. 11

 

Foto:

Donatello, Abakuk, socha z kampanily dómu ve Florencii, 1427-36, Museo dell'Opera del Duomo, Florencie. Foto Peter Kováč


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru